DENKEN, DIALOOG, DOEN

We leven in een tijd die veel vragen oproept. Vragen over de wereld waarin we leven, die zich weerspiegelen in organisaties. De complexiteit van onze toekomst stelt nieuwe eisen aan organisaties en de manier waarop leiders veranderingen aanpakken.

Bestuurders en managers hebben daarbij veel op hun bord. Zeker in turbulente tijden zien we veel stellingname: meningen buitelen over elkaar heen. Hoe veel ruimte is er voor kritische reflectie? Voor het nog even niet weten? Voor het jezelf en elkaar bevragen? Voor echte dialoog?
Ingrid Geerts helpt leiders en teams binnen organisaties die het lef hebben te kijken naar de vragen die er voor hun organisatie echt toe doen.

Ze benut daarbij de praktische filosofie, die tegenwicht biedt aan de overvloed aan meningen en het gebrek aan diepgang van bestuurlijke en veranderkundige interventies in organisaties. En biedt concrete handvatten voor wie anders wil kijken naar organisatievraagstukken, wie tot heldere inzichten wil komen en op zoek is naar fundamentele antwoorden op de vraag ‘Wat staat mij als leider, en wat staat ons als organisatie, te doen?’

Wat kan Ingrid Geerts als praktisch filosoof en veranderkundige concreet betekenen voor leiders die onderzoekend willen werken? Voor leiders die weten dat er veel wijsheid in hun organisatie zit, maar wellicht nog niet weten hoe deze met collega’s en stakeholders te bereiken en productief te maken?

Ingrid begeleidt leiders, hun teams en organisaties in:

  • Anders kijken: het vanuit meerdere perspectieven / meerduidig naar de werkelijkheid kijken, zoals die zich in en om je organisatie voordoet. Je onderzoekt vanuit welke paradigma’s je gewend bent te kijken en traint je ‘perspectivistische lenigheid’
  • Weten: dit grondige, meerduidige kijken levert helderheid op in dat wat van belang is; fundamentele inzichten in de vraagstukken van je organisatie en die van jou als leider.
    Het gaat hier niet alleen om nieuw weten, maar ook om de vraag: Wat wordt er mogelijk door afscheid te nemen van ‘oud weten’?
  • Doen: op basis van die inzichten vind je nieuwe antwoorden op de vraag ‘wat staat mij en wat staat ons te doen?’, zodat je je impact kunt vergroten doordat je vrijheid in denken en meer handelingsmogelijkheden hebt.

Dialoog is een wezenlijk instrument hierin. Het vraagt dat we ons oordeel nog even uit kunnen stellen. Dat we niet meteen naar een oplossing toe rennen, maar samen vanuit verschillende perspectieven kijken en denken. Het vraagt dat we oog hebben voor de context waarin een kwestie naar voren komt. Dat we samen onderzoeken, inzicht krijgen, nieuwe opties gaan zien en die naast elkaar beschouwen in hun bredere context.

Dit anders kijken, weten en doen kan in verschillende soorten trajecten worden toegepast, onder meer bij visieontwikkeling, samenwerking, morele vraagstukken en weerbarstige thema’s van diverse aard. Een paar voorbeelden geven concreter beeld hierbij.

Ingrid Geerts – Denken en Doen verzorgt ook trainingen en workshops op het gebied van vragen stellen, scherp denken, dialoog en dialoogbegeleiding.

Nu al nieuwsgierig?
Laten we kennismaken!

Laat uw gegevens hieronder achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact op.

8 + 5 =