SOCRATISCH COACHEN

Heb jij het idee dat je ‘vastloopt’ in je denken over een kwestie die je bezighoudt?
Dat je gedachten in dezelfde rondjes blijven draaien, zonder dat je het gevoel hebt verder te komen?
Gesprekken met Ingrid Geerts, die als socratisch coach zorgvuldig naar je luistert en je helpt jezelf kritisch te bevragen, kunnen verheldering brengen.

Socratisch coachen laat zich inspireren door de filosoof Socrates. Socrates bereikte met vragen stellen dat de ander bereid is om zijn mening te herzien en openstaat voor nieuwe inzichten, om echt te leren. “Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.”
Socratisch coachen gaat om het scheppen van een vrije ruimte waarin alles onderzocht en bevraagd kan en mag worden. In zo’n vrije ruimte heb je de kans om je automatismen te onderzoeken; die ingesleten gewoonten, denkbeelden, overtuigingen die je (ongemerkt) belemmeren of vooruit stuwen. Als je bij je automatismen kunt komen en deze kunt beschouwen, kun je ze ook onderzoeken en waar gewenst of nodig bijstellen, zodat je verder komt in je professionele en je persoonlijke ontwikkeling.
Als je beseft dat je aannames ‘maar’ aannames zijn dan ben je op een punt waarop je vrij bent en kunt leren.

Socratisch coachen sluit aan op het gedachtegoed van therapeut Christine Padesky, die het verschil benoemt tussen changing minds en guided discovery, waarbij de guided discovery de aanpak van de socratisch coach is. Bij een vooropgesteld doel (changing minds) stelt de coach vooral die vragen die de coachee naar dat doel leiden en liefst langs de kortste weg. Het risico van die aanpak is dat je deuren sluit die tot andere, betere inzichten en oplossingen kunnen leiden. De aanpak bij guided discovery gaat uit van het niet-weten. De coach stelt vragen om het denkproces van de coachee te begeleiden en aan te scherpen.

Hoe gaan de gesprekken?

In grote lijnen als volgt:

  • Het begint met het uitdiepen van een kwestie die jou bezig houdt. Die kan werk gerelateerd zijn en gaan over bijvoorbeeld leiderschap, professionele ontwikkeling of ethische dilemma’s. Maar ook meer persoonlijke thema’s als relaties en zingeving zijn regelmatig onderwerp van gesprek.
  • Wat is voor jou het problematische aan deze kwestie, of de crux van deze (ontwikkelings)vraag? Wat is de achterliggende vraag waar je niet uitkomt?
  • Die vraag vormt het startpunt voor het onderzoek. Daarbij kijken we onder meer naar achterliggende vooronderstellingen en oordelen, hoe houdbaar zijn die?
  • Elk gesprek eindigt met het formuleren van een vraag waar je mee aan de slag gaat tot het volgende gesprek. Een vraag die als katalysator werkt voor het denken: die niet van je af te schudden is en waar je tot aan de volgende sessie mee rondloopt, leeft en werkt. Op kauwt. Wellicht bijstelt. Doorvoelt.
    We werken zo van vraag naar vraag, omdat vragen het denken stimuleren, waar ‘snelle antwoorden’ het denken vaak stoppen.

Door dit zoekproces ontstaat beweging in gedachten en opvattingen. Dat geeft je ruimte om te leren. Met heldere inzichten, weloverwogen keuzes en ander gedrag als resultaat.

Meer informatie?
Tijdens een kennismakinggesprek kun je Ingrid vragen stellen over de aanpak en met haar onderzoeken wat een serie gesprekken jou zou kunnen opleveren. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Naast een-op-een gesprekken zoals hierboven beschreven, verzorgt Ingrid Geerts – Denken en Doen ook coaching van groepen, bijvoorbeeld voor deelnemers aan het Senior Leaderschip Development programma van Nyenrode business universiteit.

Nu al nieuwsgierig?
Laten we kennismaken!

Laat uw gegevens hieronder achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact op.

7 + 10 =